Loonadministratie:

             Wij verzorgen en/of controleren: Uw complete loonadministratie online

             U en uw medewerkers krijgen een online omgeving, met een eigen loon dossier.

             Door middel van:

             Periodieke salarisverwerking.

             U ontvangt van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen,

             Loonjournaalposten (periodiek en cumulatief) en uw aangifte loonbelasting.

             Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst en andere instanties.

             Adequate verwerking van CAO wijzigingen.

             Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.

             Loonstroken via e-mail. ( of zetten deze online voor uw medewerkers)

             Tevens verzorgen wij Pro forma loon- en kostenberekening om u een juiste indicatie te geven van de

             Loonkosten van de betreffende of nieuw aan te stellen werknemer

 

             Personeelszaken:

             Wij bieden onder andere ten behoeve van de navolgende thema’s ondersteunende diensten:

             Arbeidsvoorwaarden (personeelshandboek, personeelsregeling)

             Hulp bij of verzorgen van beoordeling- en functioneringsgesprekken

             Opleiding en ontwikkeling (P.O.P.)

             Coachen

             Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen.

 

             Ook kunnen wij u ondersteunen bij:

             Wij kunnen ook de Subsidie Praktijkleren voor u aanvragen

             Werving en selectie

             Ontslag (uitvoering / begeleiding)

             Personeelsadministratie en –registratie

             Vervanging en ondersteuningen bij piek en ziek.

 

Loonadministratie & Personeelszaken

Zweedsestraat 1 ruimte 10B

7202 CK  ZUTPHEN

Telefoon: 0575-530373

Mobiel: 06-10465763

Google zoeken:

 

 

Administratiekantoor Zutphen

Boekhouder Zutphen

Belastingaangifte Zutphen

Belastingadviseur Zutphen

Privé belastingaangifte Zutphen

Loonadministratie Zutphen